Naturens mångfald – vårt ansvar

Ett rikt växt- och djurliv har sedan årtusenden varit en förutsättning för människans överlevnad. Under senare tid har vi hanterat jordens resurser på ett hårdhänt sätt och många arter har raderats ut från planetens yta. Oansvarig vinning och okunnighet är viktiga förklaringar. Med den pågående utställningen vill Emåns Ekomuseum skapa kunskap, intresse och respekt för att värna om den biologiska mångfalden, inte minst med tanke på kommande generationer. I och runt muséet redovisas lyckat miljöarbete.