– Vi är en partipolitiskt obunden ideell förening. Emåns Ekomuseum är en ideell förening som bildades i början av 1990-talet. I verksamheten samsas flera olika kompetens- och ämnesområden. Dessa  avspeglas tydligt genom föreningens 5 olika instiftare. Den lokala historiska dimensionen finns representerad genom Sandsjö Hembygdsförening med dess förnämliga samlingar, Bodafors Fiskevårdssällskap svarar för kunskapen inom området vatten och biologi. Bodafors Samhällsförening ger den lokala förankringen till dagens Bodafors, Nässjö kommuns Kultur- och Fritidssida finns på den kommunala nivån, och slutligen svarar Jönköpings läns Museum för en bred historisk kompetens. I en värld där ”allt fler kan allt mer om allt mindre” har Emåns Ekomuseum här en viktig uppgift när det gäller att förklara olika övergripande orsakssammanhang.

Föreningens styrelse

Ordförande

Maj-Inger Johansson 070-639 22 33

Sekreterare

John Hellmark 073-820 61 25

Kassör

Vakant

Kundansvarig

Vakant

Personalansvarig

Tyra Ottosson 073-821 17 98

Medlemsansvarig

Torgny Tilstam 076-899 66 55

Fastighetsansvarig

Lina Rex 070-751 90 91

Suppleant

Ida Vändal 076-105 82 48

Alf Nilsson 072-720 15 36