Nästa temautställning är under uppbyggnad och kommer att handla om vatten.

Vatten

Mer än 50 procent av jordens yta är täckt av vatten. Vattnet är en förutsättning för allt liv och ingår som en viktig del i planetens klimat. Idag hanterar vi vattnet på ett okänsligt sätt och med bristande ansvar. Utställningen manar till eftertanke och omsorg. Vi visar också exempel på mer än 100 olika sorters vatten.