Naturslinga

Muséet ansvarar för en 3 km lång naturslinga. Den utgår från muséet och skär genom 12 olika genuina naturtyper. Tydliga skyltar informerar om växt- och djurliv. Naturslingan än nyligen uppdaterad i samverkan med Skogsvårdsstyrelsen.

Läs mer

I samverkan med SÖDRA-koncernen och Emåns Ekomuseum har det inrättats en speciell skogsslinga. Den visar hur modernt skogsbruk kan förenas med nödvändig naturhänsyn och närhet till vatten. Slingan har tillkommit med tanke på utbildning av skogsägare, men vänder sig också till övriga med anknytning till skogsfrågor Båda slingrar sig vackert utmed Emån. Emån är ett av Europas artrikaste flodområden och klassas numera som nationalälv. Informationsmaterial om de olika naturtyperna finns på svenska, engelska och tyska.