Lokal kvarnen

I kvarnen har ni möjlighet att ha olika typer av möten och sammankomster. Till exempel konferenser, säljträffar, kick-offs och privata tillställningar. Det finns ett rum med plats för 30 personer i biosittning, eller cirka 18 personer vid bord. 
Ni kanske vill ta en paus i mötet och hämta ny energi. Då kan ni promenera på den vackra naturslinga utmed Emån. Eller boka in en guidning av muséet.
Vi erbjuder fika och lunch via catering.

 I kvarnen har vi en basutställning som visar på att vattnet är muséets blå tråd i tid och rum – från stenåldern till dagens moderna samhälle. Redan utanför den gamla kvarnbyggnaden möter du spelande vatten i vattentrappan, ljudet från trädgårdens bäckslinga och kvarnhjulets trygga gång.

Emån är ett av Europas artrikaste flodområden och klassas numera som nationalälv. I vårt museum möter du det intressanta växt- och djurlivet.

När du kommer in i kvarnen möts du av vattenskulpturen som visar hur vattnet rinner, porlar, pulserar och slingrar sig på olika sätt. Den är tillverkad på plats av en grupp ihop med den engelske skulptören John Wilkes. Sedan kliver du vidare in i muséet där du kan testa din förmåga på olika sorters fiskar. Totalt har Emån 32 olika fiskarter. Alla dessa får du på olika sätt stifta bekantskap med i muséet. En del av dem har du sett tidigare. Andra, som t.ex. malen kan vara nya för dig. Malen är Sveriges största sötvattensfisk. Vi kan visa dig en av Emåns största malar genom tiderna. Andra välkända Emå-fiskar är laxen och den uppvandrande havsöringen. Den beskrivs med respekt i aktade amerikanska sportfisketidskrifter där man anser att Emån är världens bästa havsöringsvatten. I Emån finns också värdefulla stationära öringsbestånd. 7 km av Emån vid Bodafors har restaurerats av Bodafors Fiskevårdssällskap och utgör idag en välbesökt referensanläggning för fiskevård i strömmande vatten.

Kontakt

Vid intresse av att hyra lokal:
0380-37 11 12
info@ekomuseum.nu