Smedjan

Mestadels av texten är hämtad ur ”Dokumentation av Bodafors Möbelfabrik A-fabriken.” Dokumentationen är utförd av Jönköpings läns museum, rapport nr 12 1984.

Smedja och mekanisk verkstad från 1800-talets andra hälft. Byggnaden flyttades till platsen 1919. Smedjan kommer från Strömsfors smedja. Den uppfördes omkring 1880 av Alfred Hägg bror till Axel Hägg. Han sålde smedja och mekanisk verkstad till bröderna Zeinwoldt. 1915-1916 påbörjades kraftverksbyggnationen vid Strömslund och då revs Strömsfors smedja. Maskiner och övrig utrustning flyttades till sin nuvarande plats vid Emåns Ekomuseum.

Läs mer

I grovsmedjan tillverkades allt smide. Hästarna skoddes här, och järnband tillverkades till vagnshjulen. I mekaniska verkstaden gjordes finarbetet; maskiner, delar till maskiner, verktyg, beslag till möbler. I ovanvåningen förvarades skruvar och muttrar, lagrade i fack. Ovanför smedjan förvarades järnmaterial och plåt.

Smederna skötte värmesystemet inom fabriksområdet. Det var element och flänsrör som skulle underhållas och ses till. Huset är uppfört i 1 ½ våning av trä och står på sockel av huggen sten. Fasaden är klädd i beigemålad locklistpanel, och taket är täckt med korrugerad plåt. Fönstren är spröjsade i många rutor och har bruna omfattningar.

Konstsmeden heter Lars-Göran Larsson. Intresset för smide vaknade när han fick i uppdrag att göra en modell av en spiksmedja åt muséet. För att göra modellen så läste Lars-Göran allt han kom över. För att ytterligare tränga in i yrket så grävde han en grop utanför hemmet i Bodafors och där han satte igång med hjälp av boken ”Smid själv”. Därefter var det dags att gå vidare med att gå en kurs i smide i Sveg. Och därefter var det dags att vara lärling hos smeden David i Gripenberg. – Jag lärde mig massor av David. Vi var på samma våglängd och hade samma formspråk, säger Lars-Göran.

”Konstnärlighet och kreativitet är smedens honnörsord” Lars-Göran använder bara gammal teknik och nitar eller väller sina alster. Han är mån om den konstnärliga integriteten. Visst kan han tillverka en ersättningsdetalj eller förlaga och visst kan man komma med önskemål – men den slutgiltiga formen – den vill han bestämma.

Öppettider

V.26: tis, ons, tors kl 11.00 – 16.00
V.29: tis, tors kl 11.00 – 16.00
V.30,31,32: tis, ons, tors kl 11.00 – 16.00

Konstsmed Lars-Göran Larsson
073-915 99 83