Emån

Emåområdet är stort. Det upptar en yta som motsvarar en sjundedel av Småland. Det är den ytan som samlar upp allt regnvatten som bildar Emåns flöde och efter sin färd från källorna till havet når mynningen vid Emån i Östersjön. Hela vattensystemet med alla biflöden, består av mer än 80 mil rinnande vattendrag och fler än 950 sjöar.

Det finns liv i vattnet! I dessa sjöar och åar lever 32 olika fiskarter. Bland de mest intressanta är malen, aspen, havsöringen och rödingen. Det finns många andra sällsynta djurarter i området. Särskilt roligt är att uttern, Smålands landskapsdjur, sprider sig längs Emån. Det tyder på att människors gemensamma insatser för ett renare vatten och en rikare natur börjar få effekt.

Läs mer

Emåbygden

Längs Emån vandrade de första människorna redan för mer än 8000 år sedan. De levde av naturens skafferi och på naturens villkor. Än idag har vattnet, dess kraft och den omgivande naturen, stor betydelse för människorna i Emåbygden. Emåns Ekomuseum, Bodafors ligger nära källorna till där Emån börjar sin 22 mil långa sträckning. Överallt längs vattendragen och i skogarna finner du spåren efter människan.

Invid ån ser du de stora kraftverksdammarna och utmed vattendragen finns ännu hundratals lämningar efter äldre tiders vattendrivna kvarnar och industrier. Vid en vandring utefter Emån i Bodafors mellan källsjön och Storesjön och sjöarna nedströms kan man hitta 25 olika typer av tidig industriverksamhet. Boda kvarn numera Kvarnen vid Emåns Ekomuseum är antagligen den äldsta. Sedan har det däribland funnits spiksmedja, papperstillverkning, vaddfabrik, sågar, stickhyvleri, smedjor, färgeri, benstamp, borstfabrik, kraftstation, möbelfabrik, tändsticksfabrik, taksticksfabrik och pinnstolsfabrik. Odlingslandskapet ger en bild av ett levande Småland. Varsamma bönder har sett till att det äldre beteslandskapet är väl bevarat på många håll. Där möter dig sommarens alla blomster bland stenrösen och gärdesgårdar.

 

Emån - foto Jozef Varga