Under ytan

Under ytan är en mystisk, mörk och fuktig plats. Här kan du bekanta dig med de fiskar som finns i små bäckar. Du kan se ut mot Emån och dess miljö. Även fåglar och andra djur som bor i närheten av vattendrag presenteras på ett livfullt sätt av guiden.

Under ytan