Naturverkstad vid Emåns Ekomuseutt   

.

Vi öppnar upp Naturverkstan som en mer interaktiv del av muséet för besökare. Guiden tar med en grupp att håva i Emån. De insekter som fångas kan sedan artbestämmas i Naturverkstan. Med hjälp av wifi-ägg och Ipads så får vi upp insekten på en clevertouch. Då ser man en spännande bild och med hjälp av en insektskarta kan den artbestämmas. Det går även bra att hantera kortfilmer.

Hela anläggningen är helt handikappanpassad. Naturverkstan, delar av leden, grillhuset, bron, Kvarnen och Stallet.

Hör gärna av dig med specifika önskemål.

Kontakta oss : info@ekomuseum.nu, 0380-37 11 12

FAKTA

Syfte

 

Syftet med projektet är att genom framtagandet av en ”Naturverkstad” förstärka och underlätta verksamheten med naturskola samt bidra till skapandet av ett mer interaktivt och hållbart museum.

Projektet ska bidra till öka vår möjlighet att sprida kunskap om hållbarhetsfrågor.

Projektet har också som mål att definiera tre nya målgrupper inom besöksnäringen genom denna verksamhet.

 

 Aktivitet

Vi har byggt om och utrustat en befintlig lokal till en naturverkstad för att kunna sprida kunskap som ligger i Emåns ekomuseums intresseområde.

I projektet ingick att anlita entreprenör som byggt om och utrustat lokalen till en väl fungerande naturverkstad.