Emåns Ekomuseum – nära källorna

Instiftarna och helheten

Emåns Ekomuseum är en ideell förening som bildades i början av 1990-talet. I verksamheten samsas flera olika kompetens- och ämnesområden. Dessa avspeglas tydligt genom föreningens 5 olika instiftare. Den lokala historiska dimensionen finns representerad genom Sandsjö Hembygdsförening med dess förnämliga samlingar, Bodafors Fiskevårdssällskap svarar för kunskapen inom området vatten och biologi.

Bodafors Samhällsförening ger den lokala förankringen till dagens Bodafors, Nässjö kommuns Kultur- och Fritidssida finns på den kommunala nivån, och slutligen svarar Jönköpings läns Museum för en bred historisk kompetens. I en värld där ”allt fler kan allt mer om allt mindre” har Emåns Ekomuseum här en viktig uppgift när det gäller att förklara olika övergripande orsakssammanhang.

Läs mer

Vi är ett de få muséer som verkligen tagit ett sådant helhetsgrepp. Värdet av detta märker vi av särskilt tydligt genom det stora antalet besök som vi har. Här finns flera olika intressegrupper företrädda. Muséet har en särskilt viktig uppgift när det t.ex. gäller att förmedla kunskap till barn, ungdomar och andra besökande från skolans värld.

Ekologisk framtoning

De ekologiska frågorna får allt större tyngd. Som framgår av vårt förenings namn, är Emån i sin helhet tema för muséet. Med en tydlig ekologisk framtoning speglar muséet det rika biologiska livet, både i vattendraget och dess omgivning. Emån räknas som ett av Europas artrikaste flodområden. Den rika biologiska mångfalden har också gjort att Emån numera är skyddad och har status som nationalälv. Från källorna till havet har Emån genom tiderna haft helt avgörande betydelse för utvecklingen av flodområdets historia, kultur och industriella utveckling. Dessa viktiga sammanhang speglar muséet genom fasta och skiftande utställningar.

Den blå tråden

Vattnet är muséets blå tråd i tid och rum. Redan utanför den gamla kvarnbyggnaden möter du spelande vatten och ljudet från Emån och trädgårdens bäckslinga. När du stiger in i muséet kan du uppleva en unik vattenskulptur där vattnet rinner, porlar, slingrar och pulserar. På den öppna platsen mellan muséets byggnader finns numera också en spännande attraktion i form av olika vattenexperiment.

32 olika fiskarter

Totalt har Emån 32 olika fiskarter. Alla dessa får du på olika sätt stifta bekantskap med i muséet. En del av dem har du sett tidigare. Andra, som t.ex. malen kan vara nya för dig. Malen är Sveriges största sötvattensfisk. Vi kan visa dig det som troligen kan vara Emåns största mal genom tiderna. Andra välkända Emåfiskar är laxen och den uppvandrande havsöringen. Den beskrivs med respekt i aktade amerikanska sportfisketidskrifter, där man anser att Emån är världens bästa havsöringsvatten. I Emån finns också värdefulla stationära öringsbestånd. 7 km av Emån vid Bodafors har restaurerats av Bodafors Fiskevårdssällskap och utgör idag en välbesökt referens-sträcka för fiskevård i strömmande vatten.

Unik industrihistoria

Emåns Ekomuseum är inrymt i det som tidigare var Boda kvarn med rötter från 1600-talet. 1872 förvärvade spiksmeden Axel Hägg kvarnen och började tillverka tak-stickor. Efter några år övergick man till pinnstolstillverkning. Råvaran fanns i skogen och kraften i vattendraget. I den fortsatta möbelhistorien fanns bl.a. de dynamiska bröderna Zeinwoldt. Under deras ledning utvecklades företaget snabbt och fick så småningom namnet AB Svenska Möbelfabrikerna. Man blev en av Nordens största möbeltillverkare. Flera av Sveriges mest aktade arkitekter knöts till verksamheten. Namn som Carl Malmsten, Axel Larsson och senare Bruno Mattson blev centralgestalter inte bara hos Svenska Möbelfabrikerna, utan i lika hög grad också inom svensk möbelformgivning och möbelhistoria i stort.

Vattenexperiment

Emåns Ekomuseum är riktad till alla åldersgrupper. Barnen har fått en särskild vattenanläggning där de kan upptäcka vattnets kvalitéer. På innergården finns därför en anläggning för vattenexperiment.

Samverkan med konstsmed

I den lokal som tidigare var mekanisk verkstad för AB Svenska Möbelfabrikerna, finns numera en konstsmed. Hans alster håller en mycket hög konstnärlig kvalitet.

Butik och servering

I anslutning till vår entrébyggnad finns en entréshop med olika ekologiska varor. I samma byggnad serveras också kaffe mm.

Naturslinga

Tillsammans med Skogsstyrelsen och SÖDRA-koncernen har muséet ordnat en 3 km lång naturslinga. Den utgår från muséet och skär genom 12 olika genuina natur-typer. Tydliga skyltar informerar om flora trädslag, djurliv, jättegrytor, och andra sevärdheter. När du gått naturslingan kan det smaka gott med en kopp kaffe från muséets entrébyggnad. Samtidigt kan du njuta av muséets trädgård och det brusande ljudet från den omgivande bäcken. Särskild skogsslinga I samverkan med SÖDRA-koncernen, Skogsstyrelsen och Emåns Ekomuseum har det inrättats en speciell skogsslinga. Den visar hur modernt skogsbruk kan förenas med nödvändig naturhänsyn och närhet till vatten. Slingan har tillkommit med tanke på utbildning av skogsägare, men vänder sig också till övriga med anknytning till skogsfrågor.