Vid elden , foto Jenny Carlsson
Vid elden , foto Jenny Carlsson

Historisk matlagning

Med hjälp av en berättarstund kring elden drar vi tillbaka klockan till hur det var förr i tiden. Vi reflekterar kring dåtidens förutsättningar? Hur länge har människan använt elden? Hur lagades maten innan elspisen? Innan grytorna? Vad åt man?  Eleverna får prova att göra eld på historiska sätt med flinta, fnöske, eldstål och bågdrill. Vi går sedan igenom vad elden behöver och låter eleverna får prova sina kunskaper praktiskt i en eldtävling. Sist men inte minst tillagar vi något på elden att fika på innan vi avslutar. Temat knyter an till läroplanen för mellanstadiet (hemkunskap, historia, teknik, idrott, biologi, kemi och fysik) men går att anpassa till både låg- och högstadiet. Vid fler än 20 elever passar det bäst att halva klassen har detta tema och andra halvan t.ex. går vår samarbets-stig och sedan byter och i så fall behövs dubbelt så lång tid eller två tillfällen. Under vintern ser vi till att använda ett stort mått lek och rörelse i lärandet.

Tid: ca 2 timmar till en heldag

Ålder: Åk 3 och uppåt

Period: Hela året (utom vid eldningsförbud)

 

NY! Tema Friluftsliv

Eleverna delas in i mindre grupper som tillsammans ska bygga eldstad, trefot och laga en enkel lunch. Genom detta lär sig eleverna om allemansrätten och friluftsteknik, så som att hantera kniv och eld på ett säkert sätt, bygga enkla konstruktioner med hjälp av rep och att laga mat utomhus. Dagens upplägg och innehåll skräddarsys efter respektive grupp, utifrån elevernas ålder, hur länge ni stannar och era önskemål. Temat kopplar an till kursplanerna i idrott och hälsa samt hemkunskap.

Tid: ca 3 timmar till en heldag

Ålder: Åk 5-9

Period: Hela året (utom vid eldningsförbud)

 

 

Liv i vatten:

Med håven i högsta hugg upptäcker vi vad som gömmer sig under ytan. Med hjälp av vattenkikare och luppar kan vi studera småkrypen i detalj. Vi artbestämmer sedan våra fynd och får lära oss att känna igen olika arter. Genom olika lekar lär vi oss hur en näringskedja fungerar.

Tid: ca 1 timme

Ålder: från 4 år och uppåt.

Period: April till November

Sagoäventyr i den Magiska skogen:

Något fruktansvärt håller på att hända i den Magiska skogen i Sagans värld. Den elaka häxan Drak-Ulla smider onda planer. Hon håller på att koka en häxbrygd som ska förstöra hela skogens ekosystem så att inget längre kan leva där. Alla djur och varelser i skogen är skräckslagna. Trollen, älvorna, pysslingarna och alla djuren har gömt sig och bara fåglarna vågar sig fram. Den kloka kattugglan Kattur har en plan, men hon behöver hjälp och det är bråttom! Genom äventyrspedagogik behandlas temana hållbar utveckling och samband i naturen, men även värdegrundsfrågor och samarbete är viktiga ingredienser.

Upplägg och tidsåtgång: Äventyret kan läggas upp på olika sätt. För att klara uppdraget behöver barnen höra på bakgrundsberättelsen och genomföra träning i form av lekar. Själva äventyret/ uppdraget genomförs i grupper med max 12 barn/ grupp. Tidsåtgången varierar beroende av gruppstorlek och upplägg. Förarbetet tar 1-2 h (eller mer) och äventyret/ uppdraget tar ca 1 h per grupp. Ni kan välja att jobba själva med förarbetet i skolan/ förskolan och bara genomföra äventyret på Naturskolan, komma till naturskolan vid två (eller fler) tillfällen eller ett längre tillfälle med tid för både förarbete och äventyr/ uppdrag. Allt beroende på vad som passar era förutsättningar. Efteråt får ni med er reflektionsfrågor att jobba med för att fördjupa lärandet.

Ålder: 5-åringar (förskola), åk F-3, samt fritids

Period: April till November

 

Miniäventyret Vänskapens hjärta:

Alfons är förtvivlad. Han har blivit osams med Milla och Viktor och allt beror på att Vänskapens hjärta har blivit stulet. Som tur är har Mållgan sett vem som stulit hjärtat och vet var det finns gömt! Barnen kan hjälpa Alfons att hitta det med hjälp av ledtrådar, samarbete och matematiska begrepp. Temat är kopplat till läroplanen för förskolan och berör förutom matte och svenska även värdegrundsfrågor kring känslor, vänskap och hjälpsamhet.

Ålder: 3-6 år (förskolan)

Upplägg och tidsåtgång: Ca 1-2 timmar. Bra med mindre grupper för att barnen ska bli mer delaktiga.

Period: April till november

Intro-film

Tack-film

Vattenparaply, foto Jozef Varga
Vattendetektiven H20

Följ med vattendetektiven H2O och lös vattnets mysterium kring Emån. Vi går ca 2 km och stannar på olika stationer längs vägen där vi lär oss om vattnets kretslopp, hållbar vattenanvändning, och densitet.

Tid: ca 2 timmar

Ålder: Förskola och lågstadium.

Period: April – september

 

Skogens småkryp

Vi letar efter och artbestämmer småkryp i skogen med hjälp av burkluppar och artbestämningsdukar. Beroende på årstid gör vi även någon ytterligare aktivitet kopplad till temat, t.ex. snigelrace, insektshotell, någon lek eller experiment.

Tid: ca 1 timme och uppåt

Ålder: Förskola och lågstadium

Period: Mars-oktober

 

Samarbetsstig eller samarbetsövningar:

Samarbetsövningar är perfekt för att stärka sammanhållningen i klassen. Detta kan vara fokuset för dagen eller ett roligt komplement till ett annat tema om ni är en stor klass som behöver delas upp i två eller om ni vill stanna på naturskolan länge. Gå slingan utmed ån, där olika samarbetsutmaningar behöver lösas av gruppen. Instruktioner finns så att en medföljande pedagog kan instruera övningarna.

Tid: ca 1 – 2 timmar (anpassningsbart)

Ålder: Förskola till högstadium

Period: Hela året

 

 

Vid elden , foto Jenny Carlsson

Vintertema:

Det centrala i vårt vintertema är elden, en plats att samlas kring för att fika medhavd matsäck. Beroende på åldersgrupp så anpassas aktiviteterna kring elden.

Hur gör djur på vintern? Vi lär oss om hur vi människor, fåglar, andra däggdjur gör för att hålla sig varma på vintern. Kring elden bakar vi kakor till fåglarna som barnen får ta med sig, och för att hålla värmen uppe gör vi olika rörelselekar med kopplingar till hur djur övervintrar.

Tid: ca 2 timmar (anpassningsbart)

Ålder: Anpassningsbart

Period: November till Mars.

 

Spårtema:

Vi lär oss spåra dem som lever i skogen och kring Emån. Vilka har varit där och vad berättar spåren om djurens liv? Är det snö är förutsättningarna optimala, men även utan snö kommer vi garanterat hitta gnagda kottar, betade buskar och spillning.

Temat ger barnen tid att utforska skogen med alla sinnen och upplägget kan anpassas utifrån ålder, tid och önskemål!

.Tid: ca 2 timmar (anpassningsbart)

Ålder: Anpassningsbart

Period: November till Mars.

 

Över bron
Allemansrätt och folktro

Detta tema handlar om att lära oss visa respekt för naturen och hur vi håller oss säkra när vi färdas i den. Vi utgår från två informationskällor, traditionella sagor och väsen samt allemansrätten. Vi går en promenad i skogen på ca 1 km där eleverna kopplar ihop dåtidens budskap från sagorna med dagens principer enligt allemansrätten med hjälp av improvisationsteater.

Tid: ca 1-2 timmar

Ålder: Låg- mellanstadiet

Period: Mars till Oktober

 

Svenska (och svenska som andraspråk)

Vi befäster våra kunskaper, och över på alfabetet, rimord och att skriva med hela kroppen.

Tid: ca 1 timma eller mer

Ålder: Anpassningsbart

Period: Mars till Oktober

 

Naturskolepedagog

Från och med hösten 2019 är det Alma Bågefalk som har tagit över rollen som naturskolepedagog hos oss. Att inspirera till hållbar utveckling genom att förmedla gemenskap, nyfikenhet, kunskap och känsla för naturen är något som Alma brinner för och ser som livsnödvändigt i vår tid. Att driva naturskola är en gammal dröm som nu gått i uppfyllelse!

Tidigare har Alma arbetat som gymnasielärare i friluftsliv och som utomhuspedagog på en förskola. Hon är utbildad vägledare i naturligt friluftsliv och har även studerat utomhuspedagogik, naturguidning, äventyrspedagogik, ekofilosofi, ekologi, självhushållning och genuspedagogik m.m.

Om projektet:

Emåns Ekomuseum kompletterar verksamheten med en naturskola. Detta sker i ett treårigt samverkansprojekt mellan muséet, Nässjö kommun och Naturskyddsföreningen.

Naturskolan vid Emån vänder sig i första hand till elever i förskolan samt grundskolan i Nässjö kommun. Bodafors har ett centralt läge, med fyra kommuncentra inom 33 km avstånd, vilket betyder att även klasser från grannkommunerna kommer att bjudas in när utrymme finns.

Avsikten är att naturskoleverksamheten ska byggas ut så att utanför skoltid även kan omfatta andra målgrupper som exempelvis personer med funktionsnedsättning, nyanlända och företagsgrupper. Till detta avser vi söka medel i särskilda projekt.

Kontakt 

För info och bokning:
0380-371112

info@ekomuseum.nu 

Emåns Ekomuseum är bemannat måndag-fredag kl.08-13

Följ Naturskolan vid Emån på Facebook

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt var medfinansiärer av detta projekt. Nu går det över till operativ verksamhet.