Kontakt3För info och bokning:

0380-371112
info@ekomuseum.nu

Emåns Ekomuseum är bemannat
måndag-fredag kl.08-13

Följ Naturskolan vid Emån på Facebook

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiärer av detta projekt.